Dato satt for ekstraordinært årsmøte: Skal avgjøre Amazons fremtid