"Flyktet" til ØIF: Spilte håndball rett ved blodig konflikt

foto