Kronisk skade og skiveutglidning: – Må se om jeg kan satse videre med dette