– Vi vet det er livlige diskusjoner rundt om i landet