Må senke budsjettet med flere millioner kroner: – Ingen krise

foto