Grane jenter 18 kvalifiserte seg til Lerøy-serien

foto