Ungdommene satser sparepengene sine på denne bilen

foto