Trauma topper tabellen etter å ha beseiret Froland