Her star­ter de på blod­sli­tet som skal vare i over tre døgn: – Dette er jo bare idio­tisk