Kraftprøven kan bli avlyst på få timers varsel: Slik preges trafikken