- Med 2.500 tilskuere i ryggen blir vi vanskelige å slå

foto