Hvem skal følge opp dette gliset? Nå er det tid for å få fram ildsjelene

foto