Henrik (16) følger familietradisjonene med sterk medaljefangst