Reddet helsa med uventet grep - nå er hun landets sterkeste kvinne