Jerv signerte lokal spiss: - En drøm å score mål på Levermyr