Sørfjell-talenter og dansk jubelbrøl til ingen nytte