Mobbehistorien til Daniel (13) gikk landet rundt: Ble invitert til Levermyr, så bød klubben på enda en overraskelse

foto