– Har ikke vært gode nok til å fange opp barn med flerkulturell bakgrunn