– Han får endelig noe av den oppmerksomheten og anerkjennelsen han fortjener