Etter Martes tips ble Per Olav (28) hentet til Tyskland for å kokkelere