Disse guttene vil skape lokal jubel for Arendal igjen