Isbanen i Myra er ødelagt og farlig: Snart blir den stengt