Jerv-Pedersen: – Jeg kan avkrefte at jeg er på vei til Start