Ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august