Stiller seg uforstående til milliardprosjekt i stampe

foto