Lånt ut fra Jerv: Stoppet måltørken i debuten

foto