Raknet etter omdiskutert utvisning: – Vondt. De kjempet heltemodig

foto