Er bekreftet avlyst. Rammer tusenvis av fotballspillere