Har fått nesten 100% garanti for Levermyr-tribunen