Havnaa om motstanderen: – Han virker rolig. Det er ofte et dårlig tegn