Sterke reaksjoner på NRKs bilder av Eriksen-kollapsen