Opprykk for Grimstad-gutt etter enorm snuoperasjon