Hoppinteressen blomstrer i snøløse bakker – venter fremdeles på Vegårshei

foto