Idrettslagets styre reiste på Tyskland-tur for 119.000 kroner

foto