Lurt av eget styre: – I sakspapirene sto det at vi ikke hadde noen kandidat til Årets Ildsjel