Her bygges det anlegg til 3 millioner: – Kommer til å løfte miljøene