– Det kom noen tårer, men jeg har ikke tenkt å gi meg så lett

foto