Mot rekord: – Vi har vært best i kampene med mest folk