Oppklaringsmøte for gruppetrening: Dette kom de fram til

foto