OL-plan gikk i vasken – Telemark-kommune krever 500.000 tilbake

foto