– Det er tatt ut siktelse for kroppskrenkelse i saken vi etterforsker mot Gjert Ingebrigtsen. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvorfor vi har tatt ut siktelse mot ham. Dette er en del av etterforskningen, og vi ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier politiinspektør Terese Braut Våge i en pressemelding.

Braut Våge opplyser til NTB at siktelsen er tatt ut for overtredelse av straffelovens paragraf 271. Det er én fornærmet i saken.

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring», heter det i lovbestemmelsen.

Braut Våge ønsket ikke å gå inn på hvorfor Ingebrigtsen er siktet og heller ikke når hendelsen skjedde.

Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, bekreftet tidligere mandag til Dagbladet at klienten er siktet.

Håndkle-episode

I en uttalelse sendt til NTB opplyser Elden at det dreier seg om en episode som skjedde for «flere år» siden.

«Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for ett tilfelle hvor han skal ha slått et håndkle etter én fornærmet for flere år siden, noe som ansees som en mulig kroppskrenkelse. Dette forholdet har han forklart seg om ovenfor politiet i forrige uke», heter det.

Videre sier Elden at han venter at saken henlegges.

«Vi antar, som vi også tidligere har kommunisert, at denne saken vil henlegges når den endelige påtaleavgjørelsen blir klar. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere så lenge den er under etterforskning».

Anklaget faren for vold

I oktober i fjor skrev sønnene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen en VG-kronikk der de anklaget faren for å ha «vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse».

De tre brødrenes bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, har bekreftet at Ingebrigtsen ble anmeldt av et familiemedlem. Friidrettstreneren har hele tiden avvist anklagene.

Det er rundt fire måneder siden etterforskningen mot Ingebrigtsen startet. Alle hans sju barn har status som fornærmede.