«Jeg har spilt på begge lag, og fått et høyst uventet dilemma»