Travtrener fra Grimstad vant storløp og kasserte inn 250.000 kroner