Sterke reaksjoner etter TV-tabbe under Martes løp

foto