Havnaa til Agderposten: – Flere har rådet meg til ikke å ta kampen