Fektet bort motstand fra utlandet: Årets spiller signerte

foto