Kunstscoringer i generalprøven: – Bare å chippe over

foto