Støtter skianlegg i Froland, men vil ha støtte tilbake til nytt kunstisdekke