Fant brudd på flere baner i fylket: – Har sannsynligvis ført til forurensning av vassdrag