Alle lokalklubbene i gamle Aust-Agder stemte nei til Qatar-boikott